17-03

Uw loon wordt te laat betaald, waar heeft u recht op?

22:39 uur | 10 Reacties

Uw werkgever is verplicht uw loon tijdig te betalen. Als uw loon wordt berekend over een bepaald tijdvak dan moet het direct na afloop van dat tijdvak worden betaald. Meestal is het loontijdvak een maand of vier weken en moet het loon dus na afloop van die periode door uw werkgever betaald zijn. Als uw … Lees verder

01-03

Een nieuwe partner in de zaak: regel het goed!

14:40 uur | Reageren

Met regelmaat mag ik ondernemers bijstaan die: – een nieuwe parter in de zaak willen aanstellen; – een nieuwe onderneming willen starten met een- of meer anderen; – een VOF willen omzetten in een Flex B.V. In alle gevallen kan ik maar een – zeer dringend – advies geven: regel het goed. het is namelijk een feit … Lees verder

24-02

Wanneer recht op inzage in personeelsdossier?

15:29 uur | 9 Reacties

Steeds vaker wordt in de praktijk door werknemers verzocht om een kopie van hun personeelsdossier. Moet je als werkgever hieraan onverkort gevolg geven of zijn hierop uitzonderingen en wat zijn de gevolgen als geen inzage wordt verstrekt of slechts gedeeltelijk? Allereerst is het goed om even voor ogen te houden wat nou eigenlijk in een … Lees verder

03-02

Informatieplicht werkgever bij beëindiging met wederzijds goedvinden

16:53 uur | Reageren

Dat het van belang is dat je als werkgever werknemer goed informeert over zijn ontslagbescherming en rechtspositie als een beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt overeengekomen, werd weer eens duidelijk in het arrest van het Hof Leeuwarden van 11 december 2012 (LJN BY9401). In het arrest ging het om Duitse werknemers in dienst bij een Nederlands … Lees verder

09-01

Wet vereenvoudiging regelingen UWV: geen korting meer op de fictieve opzegtermijn

12:24 uur | 1 Reactie

Op 1 januari 2013 is de Wet vereenvoudiging UWV in werking getreden. Het UWV krijgt te maken met minder uitvoeringsvoorschriften, waardoor efficiënter kan worden gewerkt en kosten worden bespaard. Werkgevers en werknemers zullen bijvoorbeeld minder vaak gegevens hoeven aan te leveren aan het UWV. Een onderdeel van de wet waar werkgevers en werknemers verder mee … Lees verder