26-06

Verzekeraar aanbestedingsplichtig

17:10 uur | Reageren

De voorzieningenrechter Breda oordeelde op 19 juni 2014 dat zorgverzekeraar CZ aanbestedingsplichtig is. Dat is interessant want tot op heden waren de verzekeraars niet aanbestedingsplichtige, private partijen. Dat is goed nieuws voor alle toeleveranciers van zorgverzekeraars. De praktijk van open contracteringsrondes waarin de verzekeraar een geselecteerd aantal bedrijven om offertes vroeg en zelf al had … Lees verder

11-09

Duurzaam aanbesteden: wat kan de inschrijver eraan doen?

15:33 uur | Reageren

De overheid koopt jaarlijks voor circa 60 miljard aan goederen en diensten. Dat dient de overheid duurzaam – middels aanbestedingen¬≠¬≠ – te doen. Dit ziet met name op eisen t.a.v. milieu, sociale omstandigheden en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen. Het belangrijkste is dat de inschrijvers een gelijke kans maken op een opdracht en dat het bestek … Lees verder

17-04

De nieuwe aanbestedingswet: het wordt steeds leuker!

14:49 uur | Reageren

  Per 1 april van dit jaar is de nieuwe aanbestedingswet van kracht. Dit is een¬† vooruitgang voor het MKB. De belangrijkste wijzigingen speciaal voor u opgesomd: Er geldt een (onnodig) clusterverbod: opdrachten mogen alleen worden samengevoegd indien daar een noodzaak toe is (gemotiveerd vereist). Er dient onder meer op gelet te worden of er … Lees verder

17-09

Inschrijven op een aanbesteding? veel vragen stellen!

17:24 uur | Reageren

In de precontractuele fase (offertetraject, aanbesteding, bestekaanvraag,..) zijn partijen verplicht zich tegenover elkaar te gedragen conform de maatstaven van de redelijkheid en de billijkheid. Dat betekent dat in sommige gevallen door de inschrijver of aanbieder een beroep gedaan kan worden op beschermende regels van het aanbestedingsrecht. Zelfs indien de aanvrager niet officieel een aanbestedende dienst … Lees verder