26-06

Verzekeraar aanbestedingsplichtig

17:10 uur | Reageren

De voorzieningenrechter Breda oordeelde op 19 juni 2014 dat zorgverzekeraar CZ aanbestedingsplichtig is. Dat is interessant want tot op heden waren de verzekeraars niet aanbestedingsplichtige, private partijen. Dat is goed nieuws voor alle toeleveranciers van zorgverzekeraars. De praktijk van open contracteringsrondes waarin de verzekeraar een geselecteerd aantal bedrijven om offertes vroeg en zelf al had … Lees verder

11-09

Duurzaam aanbesteden: wat kan de inschrijver eraan doen?

15:33 uur | Reageren

De overheid koopt jaarlijks voor circa 60 miljard aan goederen en diensten. Dat dient de overheid duurzaam – middels aanbestedingen­­ – te doen. Dit ziet met name op eisen t.a.v. milieu, sociale omstandigheden en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen. Het belangrijkste is dat de inschrijvers een gelijke kans maken op een opdracht en dat het bestek … Lees verder

14-06

Algemene voorwaarden en “the Battle of the forms” (bij B2B in Nederland)

14:56 uur | Reageren

Algemene voorwaarden en “the Battle of the forms” (in B2B) Op de juiste wijze omgaan met algemene voorwaarden (AV) blijft lastig. Dit is grotendeels het gevolg van onze ietwat onhandige wetgeving over dat onderwerp. De meest gestelde vraag is “wiens algemene voorwaarden zijn van toepassing”. Die situatie doet zich vrijwel steevast voor wanneer de verkopende … Lees verder

17-04

De nieuwe aanbestedingswet: het wordt steeds leuker!

14:49 uur | Reageren

  Per 1 april van dit jaar is de nieuwe aanbestedingswet van kracht. Dit is een  vooruitgang voor het MKB. De belangrijkste wijzigingen speciaal voor u opgesomd: Er geldt een (onnodig) clusterverbod: opdrachten mogen alleen worden samengevoegd indien daar een noodzaak toe is (gemotiveerd vereist). Er dient onder meer op gelet te worden of er … Lees verder

24-03

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd per 16 maart 2013, wat hebt u als bedrijf daaraan?

08:54 uur | 1 Reactie

Per 16 maart 2013 is wettelijk bepaald dat tussen bedrijven in beginsel een maximum betalingstermijn van 60 dagen geldt en voor overheden in beginsel een maximum van 30 dagen. De wet is de implementatie van de Europese richtlijn 2011/7/EU en heeft als doel betalingsachterstanden tegen te gaan. Zo is onder meer getracht om het MKB … Lees verder