15-03

Wat is de faillissementspauliana: een uitleg

12:58 uur | Reageren

In artikel 42 van de Faillissementswet is de faillissementspauliana opgenomen.
De faillissementspauliana houdt in dat de curator ten behoeve van de boedel elke rechtshandeling die de schuldenaar onverplicht heeft verricht voor het faillissement en waarvan de schuldenaar wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeiser het gevolg zou zijn kan vernietigen.

Sprake moet dus zijn van:
a) een onverplichte rechtshandeling
b) benadeling van schuldeisers
c) wetenschap van die benadeling

Van benadeling van schuldeisers is sprake als de schuldeisers minder verhaalsmogelijkheden hebben. Dat het saldo aan schulden niet is toegenomen, is niet relevant. Het gaat om de verhaalbaarheid. Door middel van vernietiging van de rechtshandeling kan de curator de rechtshandeling ongedaan maken. De op basis van die rechtshandeling door de schuldenaar gedane betalingen kan de curator terugvorderen.

Een standaardvoorbeeld van een vernietigbare rechtshandeling is het achteraf onverplicht zekerheid stellen voor een vordering. Om te voorkomen dat de curator achteraf met een beroep op de faillissementspauliana de zekerheidstelling vernietigt, is het van belang om bij het aangaan van de lening afspraken vast te leggen over het verstrekken van zekerheden.

Hoewel de faillissementspauliana een sterk middel is van de curator om rechtshandelingen ongedaan te maken, is in veel gevallen goed verweer mogelijk. Het is dan ook zaak om u hierover juridisch deugdelijk te laten adviseren.

Als insolventiespecialist, staat mr. Vincent Rutgers van Flexadvocaten u hierin graag bij. Neem hiertoe vrijblijvend contact met ons op via rutgers@flexadvocaten.nl of ons algemene nummer.

Reactie(s)

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers getoond