22-09

Ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden

15:16 uur | Reageren

Ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt vaak te licht over gedacht. Een kansrijke aanvraag of verweer vraagt goede juridische kennis met oog voor de cijfers.

Een ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden dient te worden getoetst door het UWV. Het UWV toetst of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat:

1) Er structureel arbeidsplaatsen vervallen door bedrijfsbeëindiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;

2) De juiste volgorde voor ontslag is vastgesteld (afspiegelingsbeginsel);

3) Er geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep.

Voor de werknemer is van belang dat hij of zij niet zomaar kind van de rekening kan zijn.

Er moet sprake zijn van het structureel vervallen van arbeidsplaatsen. Hiervan kan sprake zijn als sprake is van structurele verliezen. Dus over een langere periode. Of acute financiële problemen die een noodgreep kunnen rechtvaardigen. Als een onderneming eerder winst heeft gemaakt, is de vraag in hoeverre deze winst niet dient te worden aangewend om het verlies te compenseren. Van belang is wat het geschetste toekomstperspectief is. Het komt vaak genoeg voor dat de (financiële) argumentatie van de werkgever niet klopt, naast het verkeerd hanteren het afspiegelingsbeginsel.

Voor de werkgever is van belang dat er niet te licht wordt gedacht over de procedure. Indien te licht wordt ingestoken, kun je van een koude kermis thuiskomen. Een goede afweging vooraf is van belang of ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wel de te bewandelen weg is.

 

Reactie(s)

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers getoond