Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht staat meer en meer in de belangstelling. Niet alleen wordt steeds vaker aanbesteed, ook wordt het aanbestedingsrecht stap voor stap toegankelijker voor midden en kleinbedrijf.

Wij hebben jarenlange ervaring met inschrijvingen, niet alleen als advocaat maar ook in de hoedanigheid van inschrijver. Daarnaast hebben wij gezien  onze technische en financiële expertise als geen andere advocaat kijk op lastige kwesties als het formuleren, omzetten of beoordelen van gunningscriteria die aansluiten bij de betreffende diensten/werken/producten.

De inschrijver kunnen wij bijstaan met onder meer:

 • hulp bij vage bestekken;
 • beoordelen van bestekken en de selectie- en gunningscriteria;
 • stellen van steekhoudende vragen vóór de inschrijving;
 • correspondentie met de aanbestedende dienst;
 • bezwaar maken middels kort geding.

De aanbestedende dienst kunnen wij bijstaan met onder meer:

 • opstellen van op product of dienst goed afgestemde gunnings- en selectiecriteria;
 • beoordelen  van gestelde vragen;
 • controle van aanbestedingsstukken;
 • strategiebepaling;
 • begeleiding tijdens de procedure;
 • voeren kort geding bij bezwaar.

Specialist:

Frank Meijers

 

Contactgegevens

Flexadvocaten
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

T: 020 820 26 23
F: 020 754 34 64
E: info@flexadvocaten.nl

KvK 34321358

Inlog klant Klachtenregeling Algemene Voorwaarden Identificatieplicht Disclaimer