KLACHTENREGELING

Ontevreden over de dienstverlening van Flexadvocaten?

Wij zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze brochure geeft uitleg wat u dan kunt doen.

Interne klachtenregeling Flexadvocaten

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren binnen drie maanden aan ons kantoor voor te leggen aan de betrokken advocaat van Flexadvocaten. U kunt zich daarvoor ook wenden tot de klachtencommissaris van ons kantoor.

Onze kantoorklachtenregeling dient daarbij als leidraad. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

 

Contactgegevens

Flexadvocaten
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

T: 020 820 26 23
F: 020 754 34 64
E: info@flexadvocaten.nl

KvK 34321358

Inlog klant Klachtenregeling Algemene Voorwaarden Identificatieplicht Disclaimer