IDENTIFICATIEPLICHT

De bij Flexadvocaten aangesloten advocaten zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft) verplicht al hun cliënten te identificeren voordat bepaalde diensten mogen worden verleend. Natuurlijke
personen kunnen worden geïdentificeerd onder meer aan de hand van een geldig paspoort of identiteitskaart. Rechtspersonen
worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en identificatie van
de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.

Contactgegevens

Flexadvocaten
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

T: 020 820 26 23
F: 020 754 34 64
E: info@flexadvocaten.nl

KvK 34321358

Inlog klant Klachtenregeling Algemene Voorwaarden Identificatieplicht Disclaimer