24-07

Zorgplicht en schadebeperkingsplicht van de Bank bij de afwikkeling van zekerheden

09:29 uur | 1 Reactie

Een bank heeft vergaande bevoegdheden bij wanbetaling. De bank kan de bankfinanciering beƫindigen. Ook kan zij haar zekerheidsrechten, zoals pand- en hypotheekrechten uitwinnen.

Bij beƫindiging van de bankovereenkomst en het uitwinnen van haar zekerheden dient de bank echter wel de zorgplicht en schadebeperkingsplicht in acht te nemen.
Op het moment dat de bank haar vertrouwen opzegt, dan loopt u als ondernemer een groot risico. Het is daarom zaak dat de communicatielijnen open blijven met de bank. Communicatie met de bank is essentieel om niet onverwacht voor verrassingen te komen en waar mogelijk de bank bij te sturen.

Bij een complexe financiering van een groep van vennootschappen met verschillende zekerheden is het van belang om de rechtsposities van de betrokken vennootschappen goed in kaart te brengen.

Hoewel de bank bij het uitwinnen van haar zekerheden in beginsel kan kiezen welke zekerheden zij eerst wenst uit te winnen, heeft zij ook een zorg- en schadebeperkingsplicht ten opzichte van de betrokken vennootschappen, en met name dan de gezonde vennootschappen.

Onder bijzondere omstandigheden kan sprake zijn van misbruik van de bevoegdheid van de bank om tot executie over te gaan. Daarvan kan onder meer sprake zijn als de bank geen redelijk te respecteren belang heeft bij de executie, mede gelet op de belangen aan de zijde van de schuldenaar die door de executie zullen worden geschaad, of als er daardoor aan de zijde van de schuldenaar een noodsituatie zou ontstaan.

Ten aanzien van groepsfinancieringen kan dit betekenen dat de bank eerst de zekerheden, zoals pandrechten, dient uit te winnen die direct samenhangen met de vennootschap die betalingsproblemen heeft. In geval van faillissement dienen eerst de door de failliete vennootschap verstrekte zekerheden te worden uitgewonnen om schade aan de gezonde vennootschappen te voorkomen. De curator kan de bank en de gezonde vennootschappen ook niet dwingen om ten gunste van de failliete boedel eerst de door de gezonde vennootschappen verschafte zekerheden uit te winnen.

De afwikkeling van de bankfinanciering en zekerheden bij liquidatie en faillissement is complex. Hetzelfde geldt voor de positie ten opzichte van de bank en eventuele curator. Voor een gelijk speelveld is het essentieel dat u zich goed laat adviseren en begeleiden. Mr. Rutgers van Flexadvocaten is gespecialiseerd op dit gebied en staat u graag bij.

Reactie(s)

vanboheemen  vrijdag 14 januari 2022 05:20

Geachte ikvraag uw doet uw ook aan sprakelijkrecht. Ik wiluw wat vragen vanboheemen metvriendelijkegroeten

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers getoond