17-05

Aanzegplicht: hoe zit het?

20:15 uur | Reageren

 

Wij zien in de praktijk toch dat veel werkgevers de aanzegverplichting niet kennen of vergeten.

Dus nog eenmaal een korte uitleg van hetgeen is bepaald in art. 6:668 van het Burgerlijk Wetboek:

Een werkgever dient een werknemer 1 maand van te voren schriftelijk te aan te zeggen dat hij de overeenkomst niet zal verlengen. Indien de werkgever dit volledig nalaat, is een vergoeding verschuldigd van 1 maand loon. Indien de werkgever dit te laat doet, bijvoorbeeld 2 weken voor het einde dienstverband, is een gedeeltelijke vergoeding verschuldigd.

Let op: ook indien de werkgever de arbeidsovereenkomst wel wenst voort te zetten, dient dit schriftelijk 1 maand van te voren te worden aangegeven. Ook dient dan te worden aangeven onder welke voorwaarden de werkgever de arbeidsovereenkomst wenst voort te zetten.

Het komt echter niet veel voor dat bij een verlenging de werknemer aanspraak maakt op de vergoeding.

Voor de werknemer is van belang dat er binnen een termijn van 2 maanden na einde dienstverband, ofwel 3 maanden na de dag waarop de aanzegplicht is ontstaan, een verzoek tot betaling van de vergoeding dient te worden ingediend bij de Rechtbank. Dit is op straffe van verval van dit recht op die vergoeding.

Indien de aanzegplicht niet is nagekomen, is het overigens vrijwel altijd een hamerstuk. Werkgevers kiezen in dat geval meestal eieren voor hun geld. Zij laten het niet aankomen op een procedure en betalen de vergoeding.

Met vriendelijke groeten van Flexadvocaten,

 

Vincent Rutgers

Reactie(s)

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers getoond