24-04

Wanneer is sprake van een pleitbaar standpunt?

10:54 uur | Reageren

Afgelopen vrijdag heeft het hoogste rechtscollege in belastingzaken, de Hoge Raad, een belangrijke uitspraak gedaan over het zogenoemde pleitbaar standpunt. Wat is eigenlijk een pleitbaar standpunt en wanneer is daar sprake van? Een pleitbaar standpunt betekent dat de betrokkene in de aangifte een onjuist standpunt heeft ingenomen. De belastingdienst kan de als gevolg daarvan niet … Lees verder

15-03

Wat is de faillissementspauliana: een uitleg

12:58 uur | Reageren

In artikel 42 van de Faillissementswet is de faillissementspauliana opgenomen. De faillissementspauliana houdt in dat de curator ten behoeve van de boedel elke rechtshandeling die de schuldenaar onverplicht heeft verricht voor het faillissement en waarvan de schuldenaar wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeiser het gevolg zou zijn kan vernietigen. Sprake … Lees verder

07-11

DE WET DBA: WAT ZIJN WE ER TOT OP HEDEN MEE OPGESCHOTEN?

17:23 uur | Reageren

Met ingang van 1 mei van dit jaar heeft de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) zijn intrede gedaan. Daarmee is aan de zogenoemde VAR-verklaring een einde gekomen. De bedoeling van de Wet DBA is dat niet alleen de opdrachtnemer/zzp’er verantwoordelijk is voor de beoordeling van de arbeidsrelatie maar ook de opdrachtgever. Gedeelde verantwoordelijkheid volgens … Lees verder

03-10

Schuldeisersakkoord aanbieden: hoe werkt dat

15:42 uur | 1 Reactie

Een schuldeisersakkoord of crediteurenakkoord is een methode om zonder dat er een rechter aan te pas komt tot een schuldenreductie te komen. Dit in een akkoord met de schuldeisers. Een schuldeisersakkoord kan een in slecht weer verkerende onderneming weer op de rit helpen. Een succesvol akkoord leidt tot een onmiddellijk verbetering van de balanspositie. Een … Lees verder

22-09

Ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden

15:16 uur | Reageren

Ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt vaak te licht over gedacht. Een kansrijke aanvraag of verweer vraagt goede juridische kennis met oog voor de cijfers. Een ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden dient te worden getoetst door het UWV. Het UWV toetst of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat: 1) Er structureel arbeidsplaatsen vervallen … Lees verder