16-09

Minder werken na ouderschapsverlof kan dat?

10:27 uur | 2 Reacties

Steeds meer ouders maken gebruik van het ouderschapsverlof om zo de zorg voor hun kinderen te kunnen combineren met hun baan. U komt in aanmerking voor onbetaald ouderschapsverlof als u als ouder in familierechtelijke betrekking tot uw kind staat, tenminste een jaar in dienst bent en uw kind de leeftijd van 8 jaar nog niet heeft bereikt. Als u … Lees verder

28-04

Verplicht vakantiedagen opnemen bij einde dienstverband?

22:13 uur | 51 Reacties

Vaak hebben werknemers bij het einde van het dienstverband nog vakantiedagen openstaan. Als dit er veel zijn, zal de werkgever proberen om deze door de werknemer voor het einde van het dienstverband op te laten nemen. Zeker als het werk is weggevallen of de relatie is verstoord, zal de werkgever daar belang bij hebben. Maar … Lees verder

17-03

Uw loon wordt te laat betaald, waar heeft u recht op?

22:39 uur | 9 Reacties

Uw werkgever is verplicht uw loon tijdig te betalen. Als uw loon wordt berekend over een bepaald tijdvak dan moet het direct na afloop van dat tijdvak worden betaald. Meestal is het loontijdvak een maand of vier weken en moet het loon dus na afloop van die periode door uw werkgever betaald zijn. Als uw … Lees verder