24-04

Wanneer is sprake van een pleitbaar standpunt?

10:54 uur | Reageren

Afgelopen vrijdag heeft het hoogste rechtscollege in belastingzaken, de Hoge Raad, een belangrijke uitspraak gedaan over het zogenoemde pleitbaar standpunt.

Wat is eigenlijk een pleitbaar standpunt en wanneer is daar sprake van?

Een pleitbaar standpunt betekent dat de betrokkene in de aangifte een onjuist standpunt heeft ingenomen. De belastingdienst kan de als gevolg daarvan niet geheven belasting gewoon corrigeren, maar er kan dan geen vergrijpboete worden opgelegd. Het is lastig om in zijn algemeenheid aan te geven wanneer sprake is van een pleitbaar standpunt. Of daarvan in een concreet geval sprake is, hangt namelijk af van de feiten en omstandigheden van het concrete geval. Dat zal dus per geval moeten worden bekeken.

Wel geeft de uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag 21 april 2017 belangrijke uitleg over op welke wijze het pleitbare standpunt moet worden beoordeeld. Van een pleitbaar standpunt is naar oordeel van de Hoge Raad sprake als de betrokkene ten tijde van het doen van de aangifte – naar objectieve maatstaven gemeten – redelijkerwijs kon en mocht menen dat deze aangifte juist en volledig was.

Dit oordeel is op zichzelf niet nieuw. Wel is nieuw de toevoeging van de Hoge Raad dat in dit verband niet van belang is of de belastingplichtige bij het doen van de aangifte de pleitbare uitleg voor ogen had. Over dat laatste was onduidelijkheid ontstaan omdat de strafkamer van de Hoge Raad in 2012 heeft beslist dat een verdachte geen pleitbaar standpunt heeft, als hij ten tijde van het doen van de aangifte niet in de veronderstelling verkeerde een juiste aangifte te doen.

De benadering van de belastingkamer van de Hoge Raad ten aanzien van het pleitbare standpunt lijkt dus op dat punt af te wijken van de wijze waarop de strafkamer van de Hoge Raad het pleitbare standpunt beoordeelt.

Groeten van Flexadvocaten,

 

 

 

Reactie(s)

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers getoond