07-11

DE WET DBA: WAT ZIJN WE ER TOT OP HEDEN MEE OPGESCHOTEN?

17:23 uur | Reageren

Met ingang van 1 mei van dit jaar heeft de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) zijn intrede gedaan. Daarmee is aan de zogenoemde VAR-verklaring een einde gekomen.

De bedoeling van de Wet DBA is dat niet alleen de opdrachtnemer/zzp’er verantwoordelijk is voor de beoordeling van de arbeidsrelatie maar ook de opdrachtgever. Gedeelde verantwoordelijkheid volgens de staatssecretaris.

Zzp’ers en opdrachtgevers kunnen de modelovereenkomst waarmee zij willen gaan werken ter beoordeling voorleggen aan de belastingdienst. Dat zou zowel opdrachtgever en opdrachtnemer zekerheid geven.

Klinkt allemaal mooi maar nu de praktijk. De praktijk laat tot op heden een heel ander beeld zien, namelijk een van onzekerheid en onduidelijkheid. Overeenkomsten worden door de belastingdienst te traag beoordeeld en voor een groot deel ook nog eens afgekeurd. Opdrachtgevers zijn vervolgens huiverig om nog zzp’ers in te huren, waardoor een groot deel van de zzp’ers minder opdrachten heeft, zoniet zonder zit.

Staatssecretaris van Financien, Wiebes, zegt dat er gewoon doorgewerkt kan worden en dat goedwillende ondernemers geen boetes hoeven te vrezen. Dat is mooi natuurlijk maar als zij geen ondernemer blijken te zijn omdat de betrokkenen volgens de belastingdienst bijvoorbeeld niet conform de modelovereenkomst hebben gewerkt dan kunnen de loonheffingen, wel gewoon worden nageheven. Deze bedragen lopen al snel behoorlijk op.

De Wet DBA kan dat probleem naar mijn mening niet oplossen, ook niet als de Wet wel goed zou werken. Dat komt omdat pas achteraf wordt beoordeeld of iemand daadwerkelijk als zelfstandige heeft gewerkt in een bepaald jaar, terwijl de loonheffingen bij wijze van voorheffing vooraf worden geheven. Het is dus lastig vooraf zekerheid te geven over een aangelegenheid die pas achteraf volledig kan worden beoordeeld. Het risico dat de belastingdienst de betrekking achteraf als een dienstbetrekking aanmerkt, zal naar mijn mening blijven bestaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Diana Jansen. Zij is te bereiken op 06 414 76 999.

Groeten van Flexadvocaten.

Reactie(s)

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers getoond