09-05

Wat u moet weten over de informatiebeschikking (2)

21:54 uur | Reageren

Met invoering van de informatiebeschikking per 1 juli 2011 was duidelijk dat de inspecteur een informatiebeschikking kan nemen in verband met een te nemen aanslag, naheffingsaanslag of navorderingaanslag maar onduidelijk bleef of de inspecteur de informatiebeschikking ook in bezwaar mag nemen.

In oktober 2015 heeft de Hoge Raad hierover de knoop doorgehakt. De belastingdienst mag ook in de bezwaarfase een informatiebeschikking nemen.
Dat geldt volgens de Hoge Raad ook als de inspecteur de beschikking ook al voor de vaststelling van de belastingaanslag kon nemen.

Wel kunnen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hier tegen verzetten. Hierbij zal voornamelijk gedacht moeten worden aan het vertrouwensbeginsel.

Een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel zal onder meer aan de orde kunnen zijn als de inspecteur een toezegging heeft gedaan of als door het handelen van de inspecteur bij u de indruk is gewekt dat geen informatiebeschikking zal worden genomen. Dat sprake is van in rechte te beschermen vertrouwen zal bij betwisting door de belastingdienst door u moeten worden bewezen.

Groeten van Flexadvocaten,

Diana Jansen

Reactie(s)

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers getoond