16-09

Minder werken na ouderschapsverlof kan dat?

10:27 uur | 2 Reacties

Steeds meer ouders maken gebruik van het ouderschapsverlof om zo de zorg voor hun kinderen te kunnen combineren met hun baan. U komt in aanmerking voor onbetaald ouderschapsverlof als u als ouder in familierechtelijke betrekking tot uw kind staat, tenminste een jaar in dienst bent en uw kind de leeftijd van 8 jaar nog niet heeft bereikt. Als u hieraan voldoet heeft u recht op het standaardouderschapsverlof.

De duur van dit standaardverlof is 26 maal de arbeidsduur per week. Het verlof kan gedurende ten hoogste 12 maanden per week worden opgenomen voor maximaal de helft van het
aantal arbeidsuren per week. Als u het verlof anders wilt invullen, bijvoorbeeld uitgespreid over meer dan 12 maanden, dan  kunt u daarom verzoeken bij uw werkgever. Uw werkgever kan dit alleen afwijzen op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Dat is bijvoorbeeld het geval als de gevolgen van het verlof de onderneming ernstig ontwricht.

Na het verlof kunt u als u minder wilt blijven werken verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur. Dit kunt u doen als u tenminste een jaar voorafgaand aan het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing in dienst bent. De werkgever moet dit toestaan behalve als een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet. Het gaat hierbij om hetzelfde begrip als bij het ouderschapsverlof, maar uit de rechtspraak blijkt dat het niet zo is dat als een werknemer tijdens het ouderschapsverlof probleemloos minder uren heeft gewerkt een werkgever ook moet toestaan dat de arbeidsduur daarna op dezelfde wijze wordt aangepast. Waarom niet?

Het ouderschapsverlof is een tijdelijke regeling en de aanpassing van de arbeidsduur een structurele. Bovendien kan de werkgever zich niet verzetten tegen een standaard-ouderschapsverlof, dit moet hij toestaan. Tegen een aanpassing van de arbeidsduur kan hij zich wel verzetten. Hij zal dan moeten aantonen dat er zwaarwegende bedrijfs – of dienstbelangen zijn die zich verzetten tegen de aanpassing. Bijvoorbeeld als de vermindering ernstige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering.

Als tijdens het verlof de werkzaamheden op een juiste wijze en zonder problemen zijn uitgeoefend is dit wel een belangrijke indicatie dat dit na het verlof ook kan worden voortgezet. De duur van het verlof speelt daarbij ook een rol. Als een verlof is uitgesmeerd over meerdere jaren dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker vol te houden dat dit niet kan worden voortgezet. Zoals wel vaker in het recht zal het altijd afhangen van de omstandigheden van het geval. Daarom is het goed als u hiermee te maken krijgt om juridisch advies in te winnen. U kunt daarvoor natuurlijk terecht bij Flexadvocaten!

Groeten,

Roelien Huges

Reactie(s)

cim  donderdag 15 maart 2018 57:21

Hoe lang eerder moet ik aanpassing van de arbeidsduur aanvragen? Mijn ouderschapsverlof loopt tot 8 juni 2018.

Bedankt!

els  donderdag 9 november 2017 35:20

Waarop baseert u dat je het recht hebt om blijvend minder te werken na het ouderschapsverlof? Ik kan deze informatie namelijk nergens terugvinden op de site van de rijksoverheid. Ik ben benieuwd waar u deze informatie gevonden heeft.

Ik hoor het graag.

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers getoond