14-06

Algemene voorwaarden en “the Battle of the forms” (bij B2B in Nederland)

14:56 uur | Reageren

Algemene voorwaarden en “the Battle of the forms” (in B2B)

Op de juiste wijze omgaan met algemene voorwaarden (AV) blijft lastig. Dit is grotendeels het gevolg van onze ietwat onhandige wetgeving over dat onderwerp. De meest gestelde vraag is “wiens algemene voorwaarden zijn van toepassing”. Die situatie doet zich vrijwel steevast voor wanneer de verkopende partij een offerte uitbrengt (met zijn algemene voorwaarden) en daarna een opdracht krijgt van een inkoper waarin kortweg iets staat als “niet jullie algemene voorwaarden maar die van ons zijn van toepassing”. Deze situatie wordt vaak aangeduid als “The Battle of the Forms.  Het kan ook zijn dat reeds de inkoper zijn AV van toepassing verklaart alvorens de offerte wordt uitgebracht. Hieronder ga ik in op de eerst genoemde en meest voorkomende variant.

First shot rule

De algemene voorwaarden die als eerste  van toepassing zijn verklaard zijn  van toepassing. Let er s.v.p. wel op dat ze ook bij de offerte zijn bijgevoegd. Wanneer verkoper de opdracht verstekt zonder in te gaan op algemene voorwaarden, blijft het hierbij, uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld bij zaken doen met consumenten).

Second shot..

Indien de opdracht vermeldt dat de algemene voorwaarden van de inkoper van toepassing zijn en dat voorwaarden van  verkoper van de hand worden gewezen (o.i.d.), dan zijn die van de inkoper van toepassing. Een voorwaarde daarvoor is wel dat die inkoper expliciet vermeldt welke voorwaarden hij precies van de hand wijst. Hij dient dus de naam van verkoper daarbij te vermelden. Ook inkoper doet er goed aan om zijn AV bij te voegen want anders zou er toch nog iets fout kunnen gaan (ze kunnen dan vernietigd worden, hetgeen een juridische term is maar er kortweg op neerkomt dat inkoper mogelijk toch niets aan zijn inkoopvoorwaarden heeft.).

En dan?

Heeft de inkoper zijn huiswerk goed gedaan en verkoper wil niet onder de inkoopvoorwaarden leveren, wat dan? Dan rest hem weinig anders dan vooralsnog de opdracht niet te aanvaarden (door bijvoorbeeld aan het werk te gaan of te gaan leveren) en te protesteren door de onderhandelingen weer te openen. Inzet van die onderhandelingen is dan meestal de betalingstermijn, de maximale aansprakelijkheid of boetebedingen voor bijvoorbeeld te late levering. Verkoper zou zich bijvoorbeeld zich kunnen neerleggen bij de inkoopvoorwaarden onder de voorwaarde dat zijn aansprakelijkheid beperkt blijft tot het bedrag dat de verzekeraar per geval heeft uitgekeerd, de boetebedingen geschrapt worden en uitdrukkelijk een betalingstermijn wordt overeengekomen voor alle vervolgopdrachten.

Second shot reversed

Soms is niet de verkoper maar de inkoper de eerste partij die zich op algemene voorwaarden beroept. In dat geval blijft het antwoord identiek, alleen de partijen draaien om. Verkoper aanvaardt het aanbod tot het uitbrengen van een offerte, wijst de voorwaarden van inkoper met naam van de hand en stuurt zijn eigen voorwaarden mee. Het is dan aan de inkoper om te protesteren en de onderhandelingen te heropenen.

Afwijkingen mogelijk

Helaas is het antwoord als hierboven niet altijd van toepassing. Per geval kan het gebeuren dat partijen wisten of konden wisten dat ze aan de voorwaarden van de ander gebonden waren. Omdat dit afhankelijk is van het specifieke gedrag/uitingen van partijen kan daarover slechts per geval een advies gegeven worden.

Frank Meijers 2013

Advocaat verbonden aan Flexadvocaten

meijers@flexadvocaten.nl

Reactie(s)

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers getoond