17-04

De nieuwe aanbestedingswet: het wordt steeds leuker!

14:49 uur | Reageren

 

Per 1 april van dit jaar is de nieuwe aanbestedingswet van kracht. Dit is een  vooruitgang voor het MKB. De belangrijkste wijzigingen speciaal voor u opgesomd:

  1. Er geldt een (onnodig) clusterverbod: opdrachten mogen alleen worden samengevoegd indien daar een noodzaak toe is (gemotiveerd vereist). Er dient onder meer op gelet te worden of er nog voldoende toegang is voor bedrijven uit het MKB.
  2. Indien de aanbestedende dienst toch opdrachten clustert, dient zij de opdracht in onderdelen (percelen) te splitsten zodat inschrijvers per perceel afzonderlijk kunnen inschrijven.
  3. Eisen die de aanbestedende dienst aan de inschrijvers stelt moeten proportioneel zijn ten opzichte van de opdracht. Deze eisen zijn, samen met nog veel andere eisen, uitgewerkt in de proportionaliteitsgids.
  4. Er is een standaard “eigen verklaring” in het leven geroepen die veel administratief werk spaart.
  5. De periode waarbinnen de inschrijver bezwaar kan maken (alcatel termijn) is van 15 naar 20 dagen verlengd.
  6. Inschrijvers kunnen tussentijds klagen bij de aanbestedende dienst. Daarmee kunnen mogelijk vele procedures bespaard blijven (kort geding).
  7. Er is een onafhankelijke commissie van aanbestedingsexperts ingesteld waar ondernemers klachten kunnen indienen. De commissie kan bemiddelen of aanwijzingen geven. Ook brancheverenigingen kunnen zich tot deze commissie wenden om bijvoorbeeld te proberen de clustering door inkooporganisaties tegen te gaan.

Het gunningscriterium “laagste prijs” mag in beginsel niet meer toegepast worden. De aanbestedende dienst zal de prijs moeten versleutelen in het criterium “Economische Meest Voordelige Inschrijving” ofwel EMVI. Afhankelijk van het soort product/dienst kan de prijs daarvan een meer of minder groot deel uitmaken. Hoe homogener het product (commodity), hoe groter het prijsbestanddeel.

Conclusie

De kans is groot dat veel aanbestedende diensten met een standaard motivatie komen om toch te clusteren, bijvoorbeeld vanwege te behalen schaalvoordelen. Daarmee is het hele voordeel met een standaard motivatie weggeschreven.  Daar staat tegenover dat dan in ieder geval op de verschillende percelen kan worden ingeschreven zodat ook kleinere bedrijven nog kunnen inschrijven. De jurisprudentie zal moeten uitwijzen in hoeverre het clusteren is geoorloofd en in hoeverre de standaard smoezen van inkooporganisaties kunnen worden ingezet.

De mogelijkheid om tussentijds bezwaar te maken zonder een kort geding te hoeven starten na de gunning zou veel kosten kunnen sparen en misstanden tijdig aan de orde kunnen brengen.

De noodzaak om het bestek en met name de criteria grondig te bestuderen en tijdig vragen te stellen blijft. Indien u niet op tijd vragen stelt verspeelt u de kans om daarover later te klagen.

Stel in ieder geval vragen over wat exact wordt bedoeld met onduidelijke containerbegrippen als:

cost of ownership”, “hoogwaardig”, “geschikt”, “toereikend”, “stand der techniek”, “betrouwbaar”, etc.

 

Bij twijfel is het zeker raadzaam om een advocaat de laatste redactie van de vragen te laten doen!

Succes bij het aanbesteden!

Frank Meijers

Reactie(s)

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers getoond