17-09

Inschrijven op een aanbesteding? veel vragen stellen!

17:24 uur | Reageren

In de precontractuele fase (offertetraject, aanbesteding, bestekaanvraag,..) zijn partijen verplicht zich tegenover elkaar te gedragen conform de maatstaven van de redelijkheid en de billijkheid. Dat betekent dat in sommige gevallen door de inschrijver of aanbieder een beroep gedaan kan worden op beschermende regels van het aanbestedingsrecht. Zelfs indien de aanvrager niet officieel een aanbestedende dienst  is (bijvoorbeeld zorginstellingen..) of wanneer er geen “aanbesteding” op staat  en soms zelfs wanneer in het bestek staat:  “dit is geen aanbesteding”.

Zit u in een offerteaanvraag-traject, dan zijn met name de volgende vragen van groot belang voor u:

  • beschikken alle partijen dezelfde informatie?
  • hebben zij allen dezelfde kansen op een opdracht?
  • is de omvang van de opdracht glashelder gemaakt?
  • is van aanvang aan glashelder wat de gunningcriteria en wegingsfactoren zijn?
  • kunnen de criteria door alle inschrijvers op de zelfde wijze begrepen worden?
  • worden de criteria of omvang niet gaandeweg gewijzigd?
  • heeft de opdrachtgever geen ruimte om de uitkomst te sturen?
  • is de aanvraag niet op een enkele leverancier geschreven?

Het is zaak dat u hierover tijdig vragen stelt aan de aanvrager. Het kan ook handig zijn om te vragen welke gelegenheid er is om vragen te stellen indien antwoorden op de eerste vragenronde tot nieuwe vragen aanleiding geven.
Is er voorlopig gegund en bent u het niet eens met de gang van zaken, dan kunt u doorgaans binnen15 dagen in kort geding vorderen dat bijvoorbeeld opnieuw wordt aanbesteed. Het is dus zaak om tijdens het traject snel vragen te stellen en na afloop in geval van mogelijke onjuistheden snel een advocaat te benaderen.

Als advocaat kan ik u uiteraard helpen bij het kort geding. En ook bij het opstellen van vragen voor de nota van inlichtingen kan ik u van dienst zijn. Indien in een vroeg stadium de juiste vragen zijn gesteld is in een kort geding de kans op een goede afloop des te groter (voor de inschrijver).

Frank Meijers

Reactie(s)

Een reactie plaatsen

Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers getoond